Školné a poplatky pre akademický rok 2022/2023

Žiadosť o úpravu školného

ziadost_o_upravu_skolneho.docx  –  21,6 KB

všeobecné informácie

Poplatky na AR 2021-2022.docx  –  13,3 KB

Školné na akademický rok 2023/2024 a poplatky spojené so štúdiom na akademický r...

KR07-22-1209-Školné a poplatky spojené so štúdiom na AR 2023-2024.doc  –  117,0 KB

Poplatky variabilné symboly AR 2022/2023 a školné 2023/2024

poplatky_variabilne_symboly_2022_2023_a_skolne_2023_2024.xlsx  –  1,3 MB