Rozdelenie študentov do krúžkov-RATE

Akademický rok 2021/2022

1.ročník denní

1D.png  –  36,0 KB

1.ročník externí

1E.png  –  51,6 KB

2.ročník denní

2D.png  –  22,1 KB

2.ročník externí

2E.png  –  28,6 KB

3. ročník denní

3D.png  –  20,1 KB

3. ročník externí

3E.png  –  11,6 KB

4. ročník externí

4E.png  –  15,0 KB