Rozdelenie študentov do krúžkov - FYTE

Akademický rok 2021/2022

1.ročník denní

I_roc_denne_fyte.xlsx  –  13,4 KB

1.ročník externí

I_roc_externe_fyte.xlsx  –  14,9 KB

2.ročník denní

II_roc_denne_fyte.xlsx  –  14,3 KB

2.ročník externí

II_roc_externe_fyte.xlsx  –  21,7 KB

3. ročník denní

III_roc_denne_fyte.xlsx  –  14,5 KB

3. ročník externí

III_roc_externe_fyte.xlsx  –  11,9 KB

4. ročník externí

IV_rocnik_E.xlsx  –  11,8 KB