Piatok, 22.09.2023

Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 19.9.2023

Výsledok výberového konania FZV

Členovia výberovej komisie konanej dňa 19.9.2023 o 15:00 hod.

1. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. – predseda komisie

2. doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

3. doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.

4.  doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Vybraný uchádzač: doc. MUDr. Žofia Rádiková, PhD.

Názov študijného odboru: Zdravotnícke vedy

Počet uchádzačov: 1Vložil:  Andrea Pristachová