Štvrtok, 02.02.2023

Návšteva v rámci projektu INTERREG SR-ČR Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému (NFP304010AYX7)

V stredu 1. 2. 2023 navštívili našu fakultu kolegovia z Univerzity Palackého v Olomouci, z Fakulty tělesné kultury prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. Lucia Bizovská, Ph.D., Mgr. Tomáš Klein. Stretnutie na pôde FZV bolo zamerané na prediskutovanie aktivít v rámci projektu INTERREG SR-ČR Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému (NFP304010AYX7), zároveň boli diskutované možnosti ďalšej spolupráce.
Fotogaléria

Vložil:  Vanesa Orihelová