Streda, 09.11.2022

Zmena adresy študijné oddelenie FZV

Milí študenti,

oznamujeme Vám, že študijná referentka FZV bola presťahovaná na adresu Nám. J. Herdu 2 Trnava, 1 poschodie., číslo dverí 112 b. budova UCM.  Telefón: 033/55 65 716.

Z dôvodu momentálnej PN študijnej referentky FZV môžete v nevyhnutných prípadoch kontaktovať Ing. Zuzanu Obúlanú alebo Ing. Miroslavu Lukačovičovú

Telefón: 033/5565416

Vložil:  Andrea Pristachová