Piatok, 14.10.2022

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Dňa 13.10.2022 sa konali na FZV UCM doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Podľa výsledku doplňujúcich volieb sa stáva členom Akademického senátu: 

za AS FZV Mašán Ján, doc. MUDr., PhD. 

za AS UCM Labudová Monika, PhDr., PhD., MBA, MPH.

Vložil:  Vanesa Orihelová