Piatok, 30.09.2022

Vyhlásenie kandidátov doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Navrhnutí kandidáti doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Návrh kandidátov doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV

  1. Ing. Bc. Jana Korcová, PhD., LL.M-navrhla PaedDr. PhDr. Iveta Rosinová PhD., MHA
  2. Doc. MUDr. Ján Mašán, PhD. - navrhla PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH


Kandidáti doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV

  1. Ing. Bc. Jana Korcová, PhD., LL.M
  2. Doc.MUDr. Ján Mašán, PhD.Návrh kandidátov doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM : 

  1. PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH- navrhla PhDr. Jana Stanová
  2. Ing. Bc. Jana Korcová, PhD., LL.M- navrhla PaedDr. PhDr. Iveta Rosinová PhD., MHA

Kandidáti doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM

  1. PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH
  2. Ing. Bc. Jana Korcová, PhD., LL.MVložil:  Vanesa Orihelová