Streda, 21.09.2022

SAIA štipendiá

SAIA štipendiá

Česko – štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody

Cieľová skupina (v čase realizácie): učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Trvanie: 1 – 14 dní

Uzávierka pre podávanie žiadostí: priebežne

Podrobné informácie:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380Akcia Rakúsko – Slovensko

 Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendíá na krátkodobé pobyty

V rámci Akcie Rakúsko - Slovensko sa môžu v roku 2022 ucházať žiadatelia o nasledujúce štipendiá:

výskumné pobyty pre doktorandov (3 – 6 mesiacov),
výskumné pobyty pre excelentných postdoktorandov (3 – 6 mesiacov),
pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce (1 – 3 mesiace).
Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. 10. 2022.

Bližšie informácie:

https://www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/akcia-r-sr-stipendia-15.10.2022Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci akcie Rakúsko - Slovensko

Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 15. 10. 2022.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

-cielená projektová podpora Akcie,
-podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie.
V rámci nadchádzajúcej uzávierky sú vítané aj projekty prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na http://www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je http://www.scholarships.at.

Každý predkladateľ projektu sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať

SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendiá a projekty"
20. septembra 2022 (utorok) o 14:00 hod.
Link na pripojenie: https://bit.ly/3TJl51H

 Program webinára:

Programy SAIA

Štipendiá Akcie R-SR pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Projekty Akcie R-SR

Tešíme sa na vašu účasť!Vložil:  Vanesa Orihelová