Streda, 27.07.2022

Zasadnutie Akademického senátu FZV

Dňa 20. septembra 2022 sa v budove Fakulty zdravotníckych vied, Rázusova 14, Piešťany, v miestnosti R 0-3 o 13,00 hod. uskutoční zasadnutie Akademického senátu FZV.

Vložil:  Vanesa Orihelová