Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Peter, Pavol, Petra
 

Utorok, 31.05.2022

ZÁPIS ŠTUDENTOV DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA - AR 2022/2023

Milí študenti vyšších ročníkov, 

dávame vám do pozornosti dokument týkajúci sa elektronického predzápisu do vyšších ročníkov. Jeho presný postup nájdete tu. Prosíme o pozorné preštudovanie daného dokumentu, nakoľko dodržanie stanovených termínov a postupov je kľúčové pre úspešný zápis do vyšších ročníkov

POZOR! - Tento oznam neplatí pre študentov, ktorí v AR 2022/2023 nastupujú do 1. ročníka štúdia !  

Vložil:  Vanesa Bacúšanová