Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Peter, Pavol, Petra
 

Streda, 25.05.2022

Oznam pre študentov FZV, ktorí sa zúčastnili ŠS v mesiaci máj-jún 2022 s hodnotením neprospel

Máte možnosť podať si prihlášku na štátnu skúšku podľa harmonogramu štúdia, a to najneskôr do  30.6.2022.

Prihlášku prosím zašlite ( 1x originál) poštou na študijné oddelenie FZV do Trnavy. Nie je potrebné, aby prihlášku opäť podpisoval aj vedúci záverečnej práce, stačí váš vlastnoručný podpis.   

V prípade, že sa štátnych skúšok v mesiaci august 2022 nechcete zúčastniť, prihlášku na štátnu skúšku neposielate. Je však nutné, aby ste po dátume 30.6.2022 poslali email študijnej referentke, že máte záujem zúčastniť sa štátnych skúšok v ďalšom akademickom roku 2022/2023 - takýto postup znamená  zápis do nadštandardnej dĺžky štúdia ! Tento zápis  si  individuálne prostredníctvom emailu každý sám za seba  dohodne so študijnou referentkou po dátume 30.6.2022.

Vložil:  Vanesa Bacúšanová