Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Peter, Pavol, Petra
 

Piatok, 24.06.2022Nová

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí

Vážení uchádzači, vzhľadom k častým otázkam od vás, kedy obdržíte výsledky rozhodnutia z prijímacieho  konania  Vám oznamujeme nasledovné:po zasadnutí prijímacej komisie na FZV UCM ( komisia môže zasadať až po spracovaní všetkých chýbajúcich koncoročných vysvedčení a maturitných vysvedčení od väčšiny uchádzačov) sa budú dekréty o prijatí/neprijatí na FZV všetkým uchádzačom expedovať poštou a to doporučene do vlastných rúk do 15. júla 2022. Výsledky konania nie je možné oznámiť ani telefonicky ani emailom. Z uvedeného dôvodu prosím nekontaktujte personál fakulty. Za porozumenie ďakujeme.

Vložil:  Vanesa Bacúšanová