Piatok, 29.04.2022

Výsledky z volieb do ŠRVŠ

Výsledky z volieb do ŠRVŠ študentskej časti akademickej obce

Dňa 28. apríla sa v čase od 8:00 do 13:00 hod. uskutočnili voľby delegátov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024.

Vo voľbách si študenti UCM volili troch (3) delegátov do ŠRVŠ za UCM v Trnave.

Z celového počtu oprávnených voličov 5584 bolo vo voľbách odovzdaných 60 hlasovacích lístkov. Platných bolo všetkých 60 hlasovacích lístkov.

Kandidáti na delegátov UCM v ŠRVŠ získali nasledovný počet hlasov:

Viktória Borisová (IM) - 38
Nina Kališová (FMK) - 41
Laura Kladivíková (FPV) - 9
Karin Lepetová (FSV) - 33
Bc. Štefan Víg (FSV) - 2
Peter Vojtík (FF) - 14
 

Na základe výsledkov volieb boli zvolení traja delegáti s najvyšším počtom získaných hlasov, ktorými sú:

1.       Nina Kališová (FMK)

2.      Viktória Borisová (IM)

3.      Karin Lepetová (FSV)Za náhradníkov boli na základe počtu získaných hlasov určení kandidáti v nasledujúcom poradí:

Peter Vojtík (FF)
Laura Kladivíková (FPV)
Bc. Štefan Víg (FSV)
 

Predseda volebnej komisie:       Mgr. Igor Cintula                 

Členovia volebnej komisie:        Bc. Majka Šimonová

                                                      Andrea Kolenová

                                                      Dominika Miklovičová

                                                      Radka Brilská                     

Zápisnica z volieb do ŠRVŠ

Vložil:  Vanesa Orihelová