Piatok, 25.02.2022

Vedenie FZV vyjadruje solidaritu s ukrajinským národom

Vedenie Fakulty zdravotníckych vied, jeho zamestnanci, ako i študenti, jednomyseľne vyjadrujú solidaritu s ukrajinským národom,  teraz tak ťažko skúšaného vojnovým stavom.  Sme spolusignatármi stanoviska vedenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave k aktuálnej situácii na Ukrajine.

Podporujeme všetky formy aktívnej pomoci Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ukrajinským študentom. Zaväzuje nás k tomu naša česť, naše humanitárne poslanie a viera v spravodlivosť.

                                                                                                         

                                                                                                     prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.                                                                                                                                              dekan Fakulty zdravotníckych vied UCM
                                                                                            s kolektívom zamestnancov a študentov FZV UCM

Vložil:  Vanesa Bacúšanová