Pondelok, 06.12.2021

Voľba kandidáta na dekana

Dňa 6.12.2021 na 10. zasadnutí AS FZV UCM prebehla voľba kandidáta na dekana. Na základe odovzdaných platných hlasov bol zvolený za kandidáta na dekana FZV UCM v Trnave

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar CSc.

Vložil:  Andrea Pristachová