Streda, 01.12.2021

Štipendiá SAIA

Do pozornosti dávame ponuky vhodné pre študentov, doktorandov a výskumníkov UCM:

Maďarsko – 1 až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
uzávierka: 16.12.2021

Maďarsko – 1 až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
uzávierka: 16.12.2021

Maďarsko – 5 až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
uzávierka: 16.12.2021

Maďarsko – 5 až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
uzávierka: 16.12.2021

Rusko – štipendium na 1 až 10 mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207
uzávierka: 15.12.2021

Rusko – štipendium na 1-mesaťný letný kurz ruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
uzávierka: 15.12.2021

Rusko – štipendium na 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
uzávierka: 15.12.2021

Zoznam všetkých aktuálnych uzávierok žiadostí o granty SAIA nájdete tu:
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=true&uv=60

Vložil:  Vanesa Bacúšanová