Pondelok, 04.10.2021

Užitočné informácie

Vážení študenti, v snahe odbremeniť študijné oddelenie od záležitostí, ktoré nie sú v ich kompetencii by sme vám radi dali do pozornosti tieto informácie : 

Rozvrhy nie sú zverejnené v AIS-e, nájdete ich na našom webe ( viď. oznam vyššie) .
Problémy s výučbou a rozvrhom ( napr. keď sa pedagóg nedostaví na výučbu) je potrebné riešiť na dekanáte FZV v Piešťanoch, alebo priamo s konkrétnym pedagógom
Pri problémoch s výučbou ( napr. keď sa chcete ospravedlniť z výučby, poprípade máte iné doplnkové otázky týkajúce sa  pedagóga a predmetu) je potrebné kontaktovať konkrétneho pedagóga
Prístup do AIS-u a študentské preukazy (ISIC) je potrebné riešiť s Ing. Kšiňanom-jozef.ksinan(zav.)ucm.sk alebo  033 5565 196 .    

Vložil:  Vanesa Bacúšanová