Streda, 14.04.2021

Ďalšie informácie o štátnych bakalárskych a magisterských skúškach v akademickom roku 2020/2021

 A. PrihlásenieTermín: najneskôr do 07.05.2021

Formulár Prihláška na štátnu skúšku je potrebné vyplniť a dať podpísať vedúcim záverečnej práce (podpísať prihlášku vedúcim ZP nemusia dávať študenti, ktorí už prácu úspešne obhájili v riadnom termíne, t.j. tí, ktorí sa prihlasujú na opravný termín k vykonaniu iných predmetov štátnej skúšky).  Prihlášku na ŠS môžete poslať na študijné oddelenie až po získaní  a zápise všetkých hodnotení v AIS!

Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii stačí zaslať spolu s prihláškou na ŠS písomný súhlas školiteľa (prostredníctvom mailovej komunikácie). Vyplnenú prihlášku na ŠS spolu so súhlasom školiteľa posielate poštou, alebo  prineste osobne do podateľne UCM na adresu:

UCM- FZV

Nám. J Herdu 2

917 01 Trnava

Vložil:  Vanesa Bacúšanová