Piatok, 09.04.2021

Výsledky volieb do Akademického senátu UCM

Dňa 9.4.2021 boli za FZV UCM do AS UCM  zvolení nasledujúci kandidáti : 

Zamestnanecká časť : 
1. doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
2. PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA
3. PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH

 Študentská časť : 
1. Lenka Buchová
2. Veronika Mašlonková   

Viac info v časti  Akademický senát - Voľby do AS UCM

Vložil:  Vanesa Bacúšanová