Streda, 03.03.2021

Informácie k podpisu zadania k záverečnej práci-FYTE

Vážení študenti,


zadania k záverečným prácam (bakalárskym/magisterským) pre študentov fyzioterapie, si môžete dať podpísať nasledovne:

KFT (vedúca katedry Dr. Vaská) - UN BA od 8.-12.3.2021 - po prechádzajúcej dohode mailom.
KOP (vedúca katedry Dr. Labudová) - FZV Piešťany od 8.-12.3.2021 - po prechádzajúcej dohode mailom.
KKD (vedúca katedry doc. Popracová) - FZV Piešťany, piatok 12.3.2021, od 10.00-12.00.

Zadanie k záverečnej práci je potrebné si vytlačiť z AIS-u! 

Vložil:  Vanesa Bacúšanová