Štvrtok, 25.02.2021

Slávnostné vymenovanie prodekanov na FZV UCM

Vo štvrtok 25. februára dekanka FZV RNDr. Katarína Vulganová, PhD. slávnostne vymenovala prof. MUDr. Ľudovíta Gašpara, CSc. na miesto prodekana pre kvalitu, vedu a rozvoj FZV UCM, a Mgr. Janu Koišovú, PhD. na miesto prodekanky pre vonkajšie vzťahy.

Fotogaléria je dostupná tu

Vložil:  Vanesa Bacúšanová