Štvrtok, 11.02.2021

Poďakovanie

S pandémiou COVID-19 zvádzame ťažký boj už takmer rok. Môžeme povedať, že určitým spôsobom ovplyvnila život každého z nás. Lekári a zdravotníci dennodenne už takmer rok nasadzujú svoje životy a nadľudské sily v boji s touto pandémiou. Vytrvalo sa snažia o naše lepšie zajtrajšky. Sme hrdí, že môžeme medzi takýchto zdravotníkov zaradiť i našich študentov.    

Sú to študenti 1. a 2. ročníka magisterského stupňa štúdia Fyzioterapie: Anna Badurová, Mário Ďurnek, Adam Šebeňa, Branislav Martinka, Kristína Gomolová, Martina Majtánová, Nikola Briestenská, Peter Baranovič, Karin Jurišková a Barbora Topoľská. 

Ďakujeme, že pomáhate ! 


 

Vložil:  Vanesa Bacúšanová