Piatok, 29.01.2021

Pokyny k výučbe v letnom semestri

Milí študenti,

rozvrhy na letný semester AR 2020/2021 nájdete tu . Rozvrh praxe pre FYTE a RATE nájdete tu.  Výuka v letnom semestri bude aj naďalej - do odvolania prebiehať dištančne, prax bakalárskeho štúdia zatiaľ nie je možná, študenti magisterského štúdia môžu aj naďalej pokračovať v praxi (ak im zariadenie prax umožní).

Štátne skúšky: presný harmonogram a pokyny ku štátnym skúškam budú aktualizované priebežne podľa epidemiologickej situácie. Končiaci študenti bakalárskeho štúdia fyzioterapie si môžu podať prihlášku na magisterské štúdium aj napriek tomu, že by sa štátne skúšky konali v augustovom termíne.

Vložil:  Vanesa Bacúšanová