Štvrtok, 14.01.2021

Predĺženie skúškového obdobia zimného semestra AR 2020/2021

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú mimoriadnu epidemiologickú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 dekanka FZV predlžuje skúškové obdobie zimného semestra akademického roka 2020/21 pre praktické predmety študijného programu fyzioterapia (v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia) a študijného programu rádiologická technika (v bakalárskom stupni štúdia), v ktorých nie je možné hodnotenie udeliť on-line formou, do 30.6.2021.Hodnotenie odbornej klinickej praxe pre všetky študijné programy a vo všetkých stupňoch štúdia za je možné udeliť do 15.8.2021 (za zimný aj letný semester akademického roka 2020/21).

Vložil:  Andrea Pristachová