Štvrtok, 07.10.2021

Ako sa prihlásiť na "multitests.online"

Vážení študenti, nižšie v texte nájdete spôsob ako sa prihlásiť na multitests.online.

Poučenie študentov:

Zadáte cez internet „multitests.online“.
Zobrazí sa „Spustenie testu“.
Zadáte Kód testu (pošle vyučujúci).
Zadáte svoje Meno, Priezvisko, Osobné číslo (posledné 4 čísla z ISIC, ak ho nemáte pri sebe, potom deň narodenia vo forme „DDMM“ bez roka).
Do budúcnosti budeme trvať na číslo z ISIC kvôli lepšej identifikácii.
Kliknutím „Spustiť“ – sa objaví prvá otázka a môžete test vyplňovať, súčasne sa spustí aj odpočítavanie času – ukazuje minúty+sekundy, ktoré Vám zostávajú.
Označíte len správnu odpoveď v štvorčeku napravo, nesprávne nevyplňujete.
V prípade testov „multichoice“ môžu byť všetky odpovede správne, nesprávne, alebo len niektoré z nich správne. Ak neviete niektorú otázku, môžete ju preskočiť a vrátiť k nej neskôr.
Ku každej otázke sa môžete vrátiť a opraviť ju.
Po skončení testu pred časovým limitom kliknite na „Ukončiť test“. Na záver kliknite „OK“.

Vložil:  Vanesa Bacúšanová