Utorok, 21.07.2020

Pracovné stretnutie v Sanatoria Klimkovice za účelom riešenia projektu FPPV-66-2020

V rámci medzinárodnej spolupráce so Sanatoria Klimkovice sa dňa 16.-17.07.2020 uskutočnilo pracovné stretnutie v Čechách. Témou rokovania bolo riešenie projektu FPPV-66-2020 Fyzioterapeutická intervencia zameraná na motorické funkcie hornej končatiny u pacientov po cievnej mozgovej príhode s účasťou študentov IFBLR. 

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Sanatoria Klimkovice: Mgr. Romana Holaňová a MUDr. et Mgr. Tomáš Bauko, MBA, študenti 1. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe fyzioterapia a pedagógovia IFBLR PhDr. Nina Sládeková, PhD., doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
Foto nájdete tu

Vložil:  Vanesa Bacúšanová