Úradné hodiny dekanátu a knižnice FZV od 11.1.2021

Vážení zamestnanci a študenti FZV,úradné hodiny na dekanáte a v knižnici FZV budú každý utorok a štvrtok od 8:00 hod. do 11:00 hod.do odvolania.

Slávnostné vymenovanie prodekanov na FZV UCM

Vo štvrtok 25. februára dekanka FZV RNDr. Katarína Vulganová, PhD. slávnostne vymenovala prof. MUDr. Ľudovíta Gašpara, CSc. na miesto prodekana pre kvalitu, vedu a rozvoj FZV UCM, a Mgr. Janu Koišovú, PhD. na miesto prodekanky pre vonkajšie vzťahy.

Fotogaléria je dostupná tu

Štvrtok, 25.02.2021Nová

Postup pri prideľovaní ubytovania

Vážení študenti, postup pri prideľovaní ubytovania na AR 2021/2022 nájdete tu.  

Streda, 24.02.2021Nová

Poďakovanie

S pandémiou COVID-19 zvádzame ťažký boj už takmer rok. Môžeme povedať, že určitým spôsobom ovplyvnila život každého z nás. Lekári a zdravotníci dennodenne už takmer rok nasadzujú svoje životy a nadľudské sily v boji s touto pandémiou. Vytrvalo sa snažia o naše lepšie zajtrajšky. Sme hrdí, že môžeme medzi takýchto zdravotníkov zaradiť i našich študentov.    

Štvrtok, 11.02.2021

2 prílohy

Pokyny k výučbe v letnom semestri

Milí študenti,

rozvrhy na letný semester AR 2020/2021 nájdete tu . Rozvrh praxe pre FYTE a RATE nájdete tu.  Výuka v letnom semestri bude aj naďalej - do odvolania prebiehať dištančne, prax bakalárskeho štúdia zatiaľ nie je možná, študenti magisterského štúdia môžu aj naďalej pokračovať v praxi (ak im zariadenie prax umožní).

Piatok, 29.01.2021

Študuj na Fakulte zdravotníckych vied UCM

Príď k nám študovať FYZIOTERAPIU alebo RÁDIOLOGICKÚ TECHNIKU.
Študijné odbory, v ktorých absolventi po ukončení štúdia nemajú problém uplatniť sa na trhu práce. Podaj si prihlášku na Bc. do 31.3.2021 alebo  Mgr. do 15.4.2021 


 Viac info na : https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky/

Piatok, 29.01.2021