Fyzioterapia – Bc. – I. stupeň štúdia

Fyzioterapia – Bc. – I. stupeň štúdiaPredmety štátnej skúšky (denné štúdium a externé štúdium):

1. Praktická fyzioterapia
2. Záverečná práca (obhajoba)
3. Ústna skúška z predmetov:
- Fyzioterapia a neurofyziológia vo fyzioterapii,
- Balneológia a fyzikálna liečba,
- Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia

Prihláška na štátnu skúšku

so-f12-prihlaska_na_statnu_skusku.xlsx  –  66,4 KB

Balneológia a fyzikálna liečba-Bc.stupeň

Balneológia a fyzikálna liečba.pdf  –  207,9 KB

Fyzioterapia (neurofyziológia a kineziológia)-Bc. stupeň

Fyzioterapia (neurofyziológia a kineziológia) (1).pdf  –  203,5 KB

Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia-Bc. stupeň

Liečebná rehabilitácia a fyzioterpia.pdf  –  210,1 KB