Fyzioterapia – Bc. – I. stupeň štúdia

Fyzioterapia – Bc. – I. stupeň štúdiaPredmety štátnej skúšky (denné štúdium a externé štúdium):

1. Praktická fyzioterapia
2. Záverečná práca (obhajoba)
3. Ústna skúška z predmetov:
- Štátna skúška - Diagnostické a terapeutické metódy vo fyzioterapii
- Štátna skúška - Fyzikálna terapia a balneológia
- Štátna skúška - Kineziológia a patokineziológia

Prihláška na štátnu skúšku

so-f12-prihlaska_na_statnu_skusku.xlsx  –  66,4 KB

Diagnostické a terapeutické metódy vo fyzioterapii - nové

Diagnostické a terapeutické metódy vo fyzioterapii - nové.pdf  –  186,8 KB

Fyzikálna terapia a balneológia - nové

Fyzikálna terapia a balneológia - nové.pdf  –  202,3 KB

Kineziológia a patokineziológia - nové

Kineziológia a patokineziológia - nové.pdf  –  177,5 KB