Dotazníky

Dotazník na zisťovanie kvality prístupu učiteľov

Dotazník študenti - kvalita pedagógov.docx  –  16,9 KB

Dotazník na zisťovanie kvality podporných služieb a kvalite dostupných zdrojov p...

Dotazník študenti - kvalita služieb a vybavenia.docx  –  21,2 KB

Dotazník študenti - kvalita študijných programov

Dotazník študenti - kvalita študijných programov študenti.docx  –  24,6 KB

Dotazník Kvalita výučby

Dotazník študenti - kvalita študijných programov.docx  –  29,5 KB

Dotazník o uplatnení absolventov v praxi

Dotazník uplatnenie absolventov.docx  –  19,9 KB

Dotazník spokojnosti zamestnancov

Dotaznik zamestnanci - spokojnosť.docx  –  30,7 KB

DOTAZNÍK KVALITY PRE ABSOLVENTA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

23_DOTAZNÍK KVALITY PRE ABSOLVENTA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA.pdf  –  124,2 KB

DOTAZNÍK KVALITY PRE ÚČASTNÍKA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

23_DOTAZNÍK KVALITY PRE ÚČASTNÍKA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA.pdf  –  123,3 KB

DOTAZNÍK KVALITY ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV Z POHĽADU ŠTUDENTOV NA FZV UCM 2022_ VYHOD...

DOTAZNÍK KVALITY ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV Z POHĽADU ŠTUDENTOV NA FZV UCM 2022_VYHODNOTENIE.pdf  –  2,8 MB