Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Charakteristika

Charakteristika študijného programu Fyzioterapia

Nosné témy jadra sú viazané na: všeobecné jadro, anatomicko-biofyzikálne jadro, predklinické a klinické jadro, fyzioterapeutické jadro a ďalšie témy jadra.

 • všeobecné jadro: Psychológia, Latinský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Profesijná etika, Informatika a výpočtová technika, Manažment v zdravotníctve, Spracovávanie vedeckých informácii
 • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne jadro: Fyzika a biofyzika, Chémia a biochémia, Anatómia, histológia a embryológia
 • predklinické a klinické jadro: Fyziológia a patofyziológia, Vyšetrovacie a diagnostické metódy, Propedeutika telesnej výchovy, Prvá pomoc, Sociálna a pracovná rehabilitácia, Epidemiológia a hygiena, Mikrobiológia, Komunikácia s chorým, Dietológia
 • fyzioterapeutické jadro: Propedeutika vo fyzioterapii, Fyzioterapia, Fyzikálna terapia, Liečebná rehabilitácia, Šport telesne postihnutých
 • všeobecné jadro: Základy vedeckej práce, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Sociálna psychológia, Psychoterapia, Znaková reč, Špeciálna pedagogika
 • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne jadro: Patologická anatómia
 • predklinické a klinické jadro: Funkčná anatómia pohybového systému, Farmakológia, Vyšetrovacie a diagnostické metódy, Propedeutika telesnej výchovy, Protetika a ortotika, Telovýchovné lekárstvo, Základy algeziológie, Fyzioterapia vo vnútornom lekárstve, v neurológii, ortopédii, v traumatológii a v chirurgii
 • fyzioterapeutické jadro: Kineziológia a patokineziológia, Propedeutika vo fyzioterapii, Fyzioterapia, Fyzikálna terapia, Liečebná rehabilitácia, Diagnostika a terapia funkčných porúch, Športová masáž
 • predklinické a klinické jadro: Fyzioterapia vo vnútornom lekárstve, v neurológii, ortopédii, v gynekológii a pôrodníctve, v pediatrii, Psychiatria
 • fyzioterapeutické jadro: Fyzioterapia, Liečebná rehabilitácia, Relaxačné techniky, Balneológia, Masáže
 • záverečná práca – štátna skúška (Bc.)