Centrum študentskej podpory FZV

RNDr. Katarína Vulganová, PhD., 033/ 55 65 723                 

PhDr. Andrea Pristachová, MBA, 033/ 55 65 723                  

Mgr. Monika Pápežová, 033/ 55 65 721

Mgr. Vanesa Orihelová 033/ 55 65 721