1. reprezentačný ples UCM 2020

IFBLR organizoval I. reprezentačný ples UCM v Trnave pod záštitou nášho rektora prof. Ing. Romana Boču, DrSc. dňa 22.2.2020 v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch.
Ples poctili mnohí vzácni hostia. V prvom rade Martina Lubyová, ministerka školstva, ďalej rektori viacerých vysokých škôl: prof. Edita Hekelová, rektorka VŠM, prof. Lucia Kurilovská, rektorka Akadémia Policajného zboru, prof. Miroslav Fikar, rektor STU v Bratislave, prof. Peter Šimko, rektor SZU v Bratislave, prof. Peter Plavčan, rektor VŠ Danubius, doc. Viera Peterková v zastúpení rektora Trnavskej univerzity.
Ďalší hostia boli naši prorektori, dekani a prodekani fakúlt, ďalší akademickí funkcionári a ostatní zamestnanci.
Program uvádzala dr. Eva Habiňáková, do tanca hrali HappyBand Orchestra, Eva Máziková a Igor Kmeťo mladší. Technickú stránku zabezpečoval Marián Reindl a firma PROMO ACTIVITY, s.r.o.

Video z 1. reprezentačného plesu UCM si môžete pozrieť tu https://www.youtube.com/watch?v=kKI2HG_Y04A&feature=youtu.be